Hell. It’s More Fun in the Philippines


manila-gates-of-hell-dan-brown-inferno

“The mind is its own place, and in itself can make a heaven of hell, a hell of heaven..”
― John Milton, Paradise Lost

Advertisements

The Apology of Robert Blair Carabuena


robert-blair-carabuena-apology

Photo courtesy of MMDA – 0917-838MMDA, and Yves Gonzalez (@doblezeta)

Magandang umaga po sa ating Tagapangulo ng MMDA, Kagalang-galang na Atty. Francis Tolentino; magandang umaga rin po kay Mang Saturnino “Sonny” Fabros bagama’t di ko po siya nakikita ngayon; magandang umaga po sa inyong lahat!

Magpatuloy sa pagbasa

Explain this Robert Blair Carabuena


robert-blair-carabuena-mmda-t3

Magpatuloy sa pagbasa